Nibylandia

Kraina Pana Bocha

Wspomnienia

Pierwsze znaki

Posted on January 27, 2016 at 6:40 PM


Zima na jakiś czas ścisnęła krajobraz i żyjące w nim stworzenia. Podyktowała twarde warunki i rozkazała walczyć o przetrwanie. To było widać na każdym kroku, jak mieszkańcy pól, lasów, łąk i wód szukają ciepła i strawy.

Znalazło się jednak pewne miejsce, gdzie głód i zimno odeszły na dalszy plan. Pięknie wypierzone nurogęsi zaskoczyły mnie początkiem swoich niezwykłych zalotów. Samce w swych kontrastowych szatach połączyły się już z samicami i towarzysząc im na każdym kroku dają wyraz swoim zamiarom.

Powietrze przeszywa ich chrapliwy głos, podrzucanie dzioba i oczywiście twarda walka o względy z konkurencją, której tutaj, na tym zapomnianym oczku nie brakuje.

Tak się zaczyna wejście w przedwiośnie, chociaż kalendarz stanowczo zaprzecza. Tak zaczyna się przeobrażanie i narodziny największej potęgi jaką przyroda zna, Potęgi narodzin.

Categories: None

Ostatnie filmy

1602 views - 1 comment
1636 views - 0 comments
1977 views - 0 comments
2405 views - 0 comments